Uzdatnianie Wody - Econet

GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PORADY PRODUKTY KONTAKT
ZMIĘKCZANIE i inne zastosowania żywic jonowymiennychzmiękczacze, zmiekczanie wody, filtry zmiękczające       Częstym problemem związanym z jakością wody jest zbyt wysoka twardość.
       Powoduje ona powstawanie kamienia kotłowego. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne we wszelkich procesach grzewczych.
       Powoduje ono zmniejszenie wydajności urządzeń
oraz obniżenie trwałości instalacji. Jest również powodem zwiększonego zużycia środków myjąco-piorących
w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle.

      Jednym ze sposobów redukcji twardości jest zmiękczaniewody. Polega ono na usuwaniu twardości na drodze wymiany jonowej. Gdy zdolność zmiękczająca złoża żywicy jonowymiennej zostanie wyczerpana, poddawana jest ona regeneracji roztworem soli - NaCl.
       Częstość regeneracji zależy od twardości oraz ilości uzdatnianej wody.Czytaj więcej..........................

      Podział zmiękczaczy ze względu na sposób sterowania :

      - sterowanie czasowe – regeneracja następuje po wcześniej zaprogramowanym czasie . Ten rodzaj sterowania ma zastosowanie w przypadku gdy zużycie wody jest w miarę stałe.
      - sterowanie objętościowe – regeneracja następuje po odmierzeniu przez wodomierz określonej ilości wody. Ten rodzaj sterowania ma zastosowanie w przypadku gdy zużycie wody jest w nierównomierne.
     

      Podział zmiękczaczy ze względu na sposób pracy :

      - zmiękczacze jednokolumnowe – w czasie regeneracji urządzenia dostawa wody zmiękczonej jest wstrzymana.
      - zmiękczacze DUPLEX wahadłowe – zbudowane z dwóch kolumn. Wydajność urządzenia równa jest wydajności jednej kolumny. Dostarcza wodę zmiękczoną w sposób ciągły.
     - zmiękczacze DUPLEX równoległe – zbudowane z dwóch kolumn. Wydajność urządzenia równa jest sumie wydajności kolumn. W czasie regeneracji wydajność urządzenia spada o 50 %.
     

      Dobór urządzenia zależy od twardości wody, zapotrzebowania godzinowego na wodę oraz sposobu pracy urządzeń pobierających wodę.
      Przed zmiękczaczem należy zastosować filtr mechaniczny, a woda powinna być uprzednio odżelaziona i odmanganiona.
       Sterowanie pracą zmiękczaczy o średnicach od 10 do 63” odbywa się za pomocą zintegrowanych zaworów CLACK. Dla zmiękczaczy o większych średnicach stosuje się sterowanie oparte o indywidualne zawory zamontowane na orurowaniu zbiorników.
      Wypełnieniem kolumn jest odpowiednia żywica zmiękczająca, np.: Indion, Lewatit, Dowex.
FILTRY ZMIĘKCZAJĄCE ZASTOSOWANIE

Zastosowanie Średnica zbiornika Budowa Wydajność
(m3/h)
przy zmiękczaniu do 0,1'n

INDYWIDUALNE

- domy prywatne
- drobne usługi
- gastronomia
8” – 10”
zbiorniki laminowane
Obudowa kompaktowa
lub oddzielnie kolumna zmiękczająca
i zbiornik solanki.
0,5 – 1,0

TECHNICZNE

- hotele, szpitale
- przetwórstwo spożywcze
- wodociągi osiedlowe
13” – 42”
zbiorniki laminowane

Również DUPLEX
Oddzielnie kolumna
lub kolumny zmiękczające
i zbiornik solanki.
3,0 – 30,0

PRZEMYSŁOWE

- wodociągi gminne
- zakłady przemysłowe
1,2 – 2,0 m
zbiorniki stalowe

Głównie DUPLEX
Oddzielnie kolumna
lub kolumny zmiękczające
i zbiornik solanki.
40,0 – 90,0
       Dodatkowym, ważnym zastosowaniem zmiękczaczy wody jest zdolność całkowitej redukcji twardości, bardzo ważna w przygotowaniu wody dla układów odwróconej osmozy.

      Urządzenia o identycznej budowie, ale wypełnione innym rodzajem żywic jonowymiennych służą do usuwania z wody amoniaku i azotanów.


Copyright © ECONET