Uzdatnianie wody - ECONETGŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PORADY PRODUKTY KONTAKTPorady

      Na stronie uzdatniamywode.pl zapraszamy do zakładki z poradami: O uzdatnianiu wody i nie tylko.

      Poniżej prezentujemy kilka przykładowych zagadnień i zapraszamy do przeczytania pełnej wersji.Pytanie nr. 1 Twarda woda – czy trzeba zmiękczać wodę

Pytanie nr. 2 Doczyszczanie wody: kiedy woda wodociągowa nie jest idealna

Pytanie nr. 3 Zmiękczanie – jak działa zmiękczacz

Pytanie nr. 4 Jak działa odżelaziacz wody


Pytanie nr. 1 Twarda woda – czy trzeba zmiękczać wodę

      Zalecana przez normy twardość wody to taka, która mieści się w zakresie 60 do 500 mgCaCO3/dm3, dla miłośników stopni niemieckich to 3,36 do 28 dH. Ogólnie, to czy odczuwamy podczas mycia, czy woda jest miękka, czy twarda to sprawa indywidualna. Natomiast użyteczna wartość twardości ogólnej to ta bliska dolnej granicy - 60 mgCaCO3/dm3. Taką wartość można uzyskać stosując odpowiednie zmiękczanie wody. Czytaj więcej.....................

Pytanie nr. 2 Doczyszczanie wody: kiedy woda wodociągowa nie jest idealna

     Jaka woda budzi zastrzeżenia wśród konsumentów? Oczywiście taka, której właściwości organoleptyczne nie spełniają oczekiwań, czyli woda mętna, zabarwiona, z nieakceptowalnym smakiem i zapachem. Przyczyny niewłaściwej jakości wody wodociągowej można zestawić następująco: niska jakość wody, z której przygotowuje się wodę wodociągową, mało efektywne procesy uzdatniania wody, wtórne skażenie poprzez zły stan techniczny sieci, niewłaściwą konstrukcję, użyte materiały, itd., stagnacja wody w sieci wodociągowej. Czytaj więcej.....................

Pytanie nr. 3 Zmiękczanie – jak działa zmiękczacz

      Ponieważ twardość wody wynika z obecności soli wapnia i magnezu, żywica jonowymienna, jak sama nazwa wskazuje, wymienia kationy wapnia i magnezu na inne jony. Standardowo są to żywice sodowe, zatem po procesie zmiękczania w wodzie jest więcej jonów sodu. Po pewnym czasie zabraknie miejsc na wymianę kationów i żywica musi być regenerowana. W tym celu wykorzystuje się sól w formie pastylek, które należy wsypać do zbiornika solanki, gdzie po automatycznym dolaniu wody, sól ulega rozpuszczeniu i powstaje nasycony roztwór soli. Odpowiednio zaprogramowany zmiękczacz sumuje każdy litr zużytej wody i uwzględniając ten parametr, sam decyduje o momencie rozpoczęcia regeneracji (czyli przepłukania żywicy jonowymiennej solanką). Dodatkowo, dla wygody użytkowników, regeneracja powinna odbywać się w godzinach nocnych. Czytaj więcej.....................

Pytanie nr. 4 Jak działa odżelaziacz wody

      Bardzo popularną metodą usuwania żelaza i manganu jest zastosowanie tzw. złóż katalitycznych. To materiały filtracyjne, które jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje żelaza i manganu oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. Jednym z najlepszych złóż do odżelaziania jest Greensand Plus, stosowany razem z hydroantracytem. Dla zachowania odpowiednich właściwości tego złoża, w cyklu pracy filtra należy przeprowadzać proces regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4).
Takie odżelaziacze, które u nas nazywamy filtrami odżelaziającymi Econet FGr, mogą być wykorzystywane w zastosowaniach domowych, w budynkach wielorodzinnych, w przemyśle, na potrzeby zakładów wodociągowych – na przygotowanie wody dla każdego użytkownika. Czytaj więcej.....................


  

 

Copyright © ECONET