GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PORADY PRODUKTY KONTAKT
Odżelazianie, odmanganianie i filtracja na węglu aktywnym


      Wody podziemne na większości terytorium Polski charakteryzują się podwyższoną zawartością manganu i żelaza. Żelazo wtórne pojawia się także w wodzie wodociągowej. Zawartość żelaza waha się od ilości śladowych do kilkudziesięciu mg/litr, natomiast manganu od ilości śladowych do kilku mg/litr. Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności. Wyczuwalny jest także charakterystyczny dla obecności żelaza zapach. Na urządzeniach sanitarnych pojawia się rdzawy nalot.
      Woda zanieczyszczona związkami żelaza i manganu nie może być stosowana w przemyśle poligraficznym, farmaceutycznym, spożywczym, rolnictwie itp. Jej użycie jest też kłopotliwe w gospodarstwie domowym.
      

Odżelazianie, czyli usuwanie związków żelaza i manganu polega na :

      - napowietrzeniu wody surowej - jeśli konieczne
      - korekcie odczynu wody ( w miarę potrzeby )
      - filtracji na odpowiednim rodzaju złoża.

      Odżelaziacze w zastosowaniach domowych, w budynkach wielorodzinnych i dla innych potrzeb wody z naprawdę efektywnym złożem Greensand Plus, połączonym z odpowiednią warstwą hydroantracytu, pozwalają osiągać wysoką skuteczność odżelaziania i odmanganiania.

       W przypadku dużych zawartości żelaza i manganu, odżelazianie wody może wymagać stosowania filtracji dwustopniowej przy zachowaniu zasady, że pierwszy filtr jest filtrem odżelaziającym, a drugi odmanganiającym. Filtracja mechaniczna stosowana jako pierwszy stopień filtracji, ma na celu usuwanie z wody w/w zanieczyszczeń, a co za tym idzie, ochronę przed uszkodzeniami instalacji wewnętrznych obiektów oraz urządzeń stacji uzdatniania wody.


Czytaj więcej...............
Odżelaziacze, filtry odżelaziające, odżelazianie


Zastosowanie filtrów odżelaziających

Zastosowanie Średnica zbiornika Wydajność
(m3/h)

INDYWIDUALNE

- domy prywatne
- drobne usługi
- gastronomia
10” – 14”zbiorniki laminowane 0,7 – 1,5

TECHNICZNE

- hotele, szpitale
- przetwórstwo spożywcze
- wodociągi osiedlowe
16” – 42”zbiorniki laminowane 2,0 – 13,0

PRZEMYSŁOWE

- wodociągi gminne
- zakłady przemysłowe
1,2 – 2,0 zbiorniki stalowe 15,0 – 40,0      Sterowanie pracą filtrów o średnicach od 10 do 42” odbywa się za pomocą zintegrowanych zaworów CLACK. Dla filtrów odżelaziających o większych średnicach stosuje się sterowanie oparte o indywidualne zawory zamontowane na orurowaniu zbiorników.
      Wypełnieniem zbiorników jest odpowiednie złoże filtracyjne, np.: kwarc, BIRM, Greensand Plus. Doboru złóż dokonuje się na podstawie analizy wyników badań fizykochemicznych i stopnia zanieczyszczenia wody.
Filtracja na węglu aktywnym


       Woda z ujęć podziemnych bardzo często zanieczyszczona jest związkami organicznymi, które powodują nieprzyjemny zapach, smak oraz zabarwienie wody. Podobnie w wodociągach komunalnych, gdzie dla zapewnienia ochrony bakteriologicznej stosowane są związki chloru woda ma niemiły smak i zapach.
      Jednym ze sposobów poprawy własności organoleptycznych wody jest zastosowanie filtrów węglowych. Filtry takie pracują podobnie jak filtry odżelaziająco-odmanganiające. Są to zbiorniki ciśnieniowe wypełnione węglem aktywnym. Wielkość urządzeń powinna być tak dobrana, aby prędkość filtracji wynosiła ok. 15 m/h.
      Żywotność złoża węglowego zależy od ilości zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie oraz zużycia wody. Określa się ją na okres od 18 do 36 miesięcy. Ze względu na możliwość rozwoju flory bakteryjnej nie należy dopuszczać do przestoju filtra dłużej niż 2 dni.


Czytaj więcej.............................
filtracja węglowa, filtr węglowy


Zastosowanie filtrów węglowych

Zastosowanie Średnica zbiornika Wydajność
(m3/h)

INDYWIDUALNE

- domy prywatne
- drobne usługi
- gastronomia
10” – 14”zbiorniki laminowane 0,7 – 1,5

TECHNICZNE

- hotele, szpitale
- przetwórstwo spożywcze
- wodociągi osiedlowe
16” – 42”zbiorniki laminowane 2,0 – 13,0

PRZEMYSŁOWE

- wodociągi gminne
- zakłady przemysłowe
1,2 – 2,0 zbiorniki stalowe 15,0 – 40,0      Sterowanie pracą filtrów o średnicach od 10 do 42” odbywa się za pomocą zintegrowanych zaworów CLACK. Dla filtrów węglowych o większych średnicach stosuje się sterowanie oparte o indywidualne zawory zamontowane na orurowaniu zbiorników.

      Dodatkowym, ważnym zastosowaniem filtrów węglowych jest zdolność usuwania związków chloru, bardzo ważna w przygotowaniu wody dla układów odwróconej osmozy .


Copyright © ECONET