Uzdatnianie wody - Econet

GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PORADY PRODUKTY KONTAKT
DEMINERALIZACJA METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY       Demineralizacja wody polega na usunięcia z niej wszystkich kationów i anionów, które pochodzą od rozpuszczonych w niej soli.
      Odwrócona osmoza, zwana w skrócie RO należy do procesów membranowych pozwalających na oddzielenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych i koloidalnych znajdujących się w wodzie.

      Wysokociśnieniowa pompa w sposób ciągły podaje wodę do obudowy, w której zainstalowana jest półprzepuszczalna membrana. Strumień wody rozdzielany jest na dwa strumienie :

      - permeat - woda o niskiej zawartości soli, jako produkt magazynowana w zbiorniku.
      - koncentrat - woda o dużym stężeniu soli, jako odrzut kierowana jest do kanalizacji.

      Urządzenia odwróconej osmozy znajdują zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle np. farmacji, mikroelektronice, galwanizeriach itp.

System RO dla odbiorców indywidualnych: Odwrócona osmoza w kuchni.RODZAJE SYSTEMÓW RO

ZASTOSOWANIE BUDOWA WYDAJNOŚĆ (m3/h)
przy zmiękczaniu do 0,1'n

INDYWIDUALNE

- domy prywatne
- drobne usługi
- gastronomia
Modułowe zestawy o uproszczonej budowie wyposażone we własne wkłady oczyszczające wstępnie wodę surową. Do 100 litrów na godzinę

TECHNICZNE

- hotele, szpitale
- przetwórstwo spożywcze
- przemysł
Jedno lub wielomembranowe urządzenia wyposażone w pompy wysokociśnieniowe oraz często w systemy kontroli jakości wody. Od 100 litrów do 40 m3 na godzinę

Copyright © ECONET