Uzdatnianie wody - ECONET
GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PRODUKTY KONTAKT

Lista referencyjna stacji uzdatniania wody realizowanych bezpośrednio lub z wykorzystaniem technologii i pod nadzorem firmy ECONET Sp. z o.o.

Lp. Nazwa obiektu Wydajność S.U.W. Rodzaj sterowania Zastosowane urządzenia

S.U.W. budowane od "zera"

1. Łaziska k/ Tych
S.U.W. dla kopalni
KWK "Bolesław Śmiały"
105 m3/h ręczne

Filtry pospieszne Ø 1200 - szt. 6
Pompy dozujące NaOH prod. Metalchem
- szt. 2
Pompy dozujące KMnO4 - szt. 2

2. Łyse k/Ostrołęki
S.U.W. dla Zakładu
Przetwórstwa Mięsnego „JBB”
25 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne Ø 1200 - szt. 4
Hydrofor V=12 m3 Klapy z napędem elektrycznym typ EBRO - szt. 20
Automatyczny węzeł sprężonego powietrza
Sterowanie procesem uzdatniania - MIKROPROCESOROWE

3. Ślądkowice gm. Dłutów
S.U.W. dla wodociągu gminnego
25 m3/h ręczne

Filtry pospieszne Ø 1000 - szt. 4 Mieszacz wodno-powietrzny Hydrofor V=3,4 m3 - szt. 2 Sprężarka - szt. 2

4. Zawada gm. Kamienica Polska
S.U.W. dla wodociągu gminnego
25 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne Ø 800 - szt. 2 Automatyczne głowice sterujące AUTOTROL Z-180 - szt. 2

5. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto
S.U.W. dla wodociągu wiejskiego
20 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne Ø 1200 - szt. 2 Automatyczne głowice sterujące AUTOTROL Z-180 - szt. 2

6. Rzepin
S.U.W. dla Zespołu Szkół Leśnych
15 m3/h ręczne

Filtry pospieszne Ø 800 - szt. 3

7. Warcino
S.U.W. dla Zespołu Szkół Leśnych
15 m3/h ręczne

Filtry pospieszne Ø 800 - szt. 2

8. Łeba
S.U.W. dla Hotelu „NEPTUN”
10 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne 30”x 72” - szt. 3 Automatyczne głowice sterujące AUTOTROL Z-180 - szt. 2

9. Naglady k/Olsztyna
S.U.W. dla Wylęgarni Drobiu „LG”
5,5 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne 21”x 60” - szt. 4
Filtr węglowy 14”x 65” - szt. 2
Zmiękczacz WS-150/Duplex
Stacja dozowania NaOH

10. Warszawa
S.U.W. dla firmy Damis
„Stadion X-lecia”
5,5 m3/h ręczne

Filtry pospieszne Ø 800 - szt. 4
Stacja dozowania NaOH
Zbiorniki retencyjne

11. Grabów (gm. Grabów)
S.U.W. dla wodociągu gminnego
10 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne Ø 600 – szt. 4

12. Rękawica (gm. Grabów)
S.U.W. dla wodociągu gminnego
10 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne Ø 600 – szt. 4

13. Cząstków Polski
S.U.W. dla firmy „SOUDAL”
5 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne Ø 500 – szt. 6
Stacja dozowania NaOH
Dezynfekcja UV

14. Warszawa
Prywatna Szkoła Podstawowa,
ul. Zaruby 2
10 m3/h automatyczne

System zmiękczający typ DUPLEX

15. Dębinki k/Wyszkowa
Państwowy Dom Dziecka
6 m3/h automatyczne

Filtry pospieszne 24”x 65” – szt. 2
Napowietrzanie wstępne

16. Lipsko
SCANDIC FOOD Sp.z o.o.
20 m3/h automatyczne

System zmiękczający typ DUPLEX

17. Ostrów Wielkopolski
System zmiękczania wody dla HOTEL VILLA ROYAL
10 m3/h automatyczne

System zmiękczający typ DUPLEX

18. Warszawa
Budynek wielorodzinny,
ul. Bogusławskiego 14
20 m3/h automatyczne

Filtry węglowe AKF- 28/24 – szt.3
Lampa UV – szt. 1
Filtracja wstępna

19. Płochocin
Stacja paliw SHELL
2 m3/h automatyczne

Filtr ERF- 56/08 – szt. 3
Filtracja wstępna

20. Kolonia Warszawska
PLAST SERVICE PACK
2 m3/h automatyczne

Filtr ERF- 25/10 – szt. 1
System odwróconej osmozy

21. Dar Es Salaam, Tanzania
Budynek Ambasady RP
5 m3/h automatyczne

Filtr A-16/K – szt. 1
Zespół Hydroforowo-pompowy
Filtry węglowe –szt. 2
Lampa UV S-12Q szt. 1
System odwróconej osmozy

22. Przasnysz
Jednostka Wojskowa
20 m3/h automatyczne

Filtry pośpieszne φ 1200 – szt.2
Złoża aktywne, chemokatalityczne
Zawory zintegrowane Autotrol 180

23. Warszawa
Budynki wielorodzinne,
ul. Jeżewskiego
20 m3/h automatyczne

Filtry węglowe AKF- 31/30 – szt.2
Lampa UV – szt. 1
Filtracja wstępna i ochronna

24. Warszawa
Budynek wielorodzinny,
ul. KEN/Herbsta
15 m3/h automatyczne

Filtry węglowe AKF- 28/24 – szt.2
Lampa UV – szt. 1
Filtracja wstępna i ochronna

25. Warszawa
BIBLIOTEKA NARODOWA
Al. Niepodległości 213
2 x 0,5 m3/h automatyczne

Zmiękczanie – szt. 2
Filtry węglowe –szt. 2
Filtracja ochronna – szt. 2
System odwróconej osmozy – szt. 2
Zbiornik retencyjny – szt. 2
Zespół Hydroforowo-pompowy x 2

26. Warszawa
Budynki wielorodzinne,
ul. Pileckiego
20 m3/h automatyczne

Filtry węglowe AKF- 31/30 – szt.2
Lampa UV – szt. 1
Filtracja wstępna i ochronna

27. Kadzidło k/ Ostrołęki
ZPM „POL-CARNE”
6 m3/h automatyczne

Filtry węglowe AKF- 27/22 – szt.2
Odżelaziacze ERF- 27/24 – szt.2
Układ napowietrzania

28. Warszawa
„Rezydencja Morskie Oko” ul. Ludowa
10 m3/h automatyczne

Filtry węglowe AKF- 28/24 – szt.2
Lampa UV – szt. 1
Filtracja wstępna i ochronna

29. Warszawa
METRO WARSZAWSKIE
ul. Wilczy Dół 5
3 m3/h automatyczne

Filtr węglowy AKF- 27/16 – szt.1
Filtr multimedialny MSF- 27/16 – szt.1
Lampa UV – szt. 1
Filtracja wstępna i ochronna

Modernizacje stacji uzdatniania wody.

30. Likusy
k/Olsztyna
120 m3/h automatyczne

Węzeł korekty pH,
z wykorzystaniem pomp dozujących
prod. Metalchem - szt. 2

31. Góra Kalwaria
Dom Pomocy Społecznej
40 m3/h automatyczne

Remont filtrów pospiesznych Ø 1200 - szt. 6
Wymiana złóż węglowych
i aktywnych.

32. Warszawa
Stacja benzynowa SHELL
Wał Miedzeszyński
8 m3/h automatyczne

Odżelaziacze ERF- 27/24 – szt.3

33. Warszawa
Stacja benzynowa SHELL
Wolica k/ Janek
8 m3/h automatyczne

Odżelaziacze ERF- 27/24 – szt.3

34. Warszawa
Stacja benzynowa SHELL
Słupno k/ Radzymina
2 m3/h automatyczne

Odżelaziacze ERF- 25/13 – szt.2
Filtr węglowy AKF- 13
System zmiękczający typ DUPLEX

Wyspecjalizowane stacje uzdatniania wody.

35. Piekoszów k/Kielc
Stacja do usuwania azotanów
105 m3/h ręczne

Filtry pospieszne 30”x 72” - szt. 2
Zawór automatyczny AUTOTROL typ MAGNUM – szt. 2

36. Korzenna k/Nowego Sącza
Zespół stacji do usuwania amoniaku
105 m3/h ręczne

Filtr pospieszny 30”x 72” - szt. 1
Filtry pospieszne 24”x 69” - szt. 3
Filtr pospieszny 21”x 60” - szt. 1
Zawór automatyczny AUTOTROL typ MAGNUM – szt. 5

37. Głubczyce
Kombinat Rolny
Stacja do usuwania azotanów
105 m3/h ręczne

Filtry pospieszne 16”x 65” – szt. 2
Zawór sterujący FLECK 2750 -szt.2

Ponadto wykonaliśmy ponad 250 indywidualnych stacji uzdatniania wody dla klientów prywatnych.

Copyright © ECONET