Uzdatnianie Wody - Econet

GŁÓWNA O FIRMIE OFERTA PORADY PRODUKTY KONTAKT
FILTRACJA MECHANICZNA


      Zanieczyszczenia stałe występujące głównie w sieciach wodociągowych oraz instalacjach studziennych,
to, m.in. drobiny piasku, muł, włókna uszczelnień hydraulicznych oraz drobiny rdzy.
      Filtracja mechaniczna stosowana jako pierwszy stopień filtracji, ma na celu usuwanie z wody w/w zanieczyszczeń, a co za tym idzie, ochronę przed uszkodzeniami instalacji wewnętrznych obiektów oraz urządzeń stacji uzdatniania wody.
      Ponadto filtry mechaniczne stosowane jako pośredni lub końcowy stopień układów uzdatniania wody,
chronią przed ewentualnymi zanieczyszczeniami powstającymi po płukaniu filtrów głównych.
       Skuteczność filtracji, czyli wielkość zanieczyszczeń zatrzymywanych przez filtry mechaniczne zależy od rodzaju zastosowanych elementów filtracyjnych.
      Oferta firmy ECONET Sp. z o.o. obejmuje trzy grupy filtrów mechanicznych : filtry z wkładami wymiennymi i filtry siatkowe oraz filtry ze złożem Turbidex (Filter Ag Plus).


Czytaj więcej.............................
filtry mechaniczne typu BigBlue

Wkłady wymienne do filtrów mechanicznych

Siatkowe filtry mechaniczne EuUROPAFILTER

Siatkowy filtr mechaniczny z płukaniem INFINITY

Filtr mechaniczny z płukaniem MULTIPUR


FILTRY MECHANICZNE Z WKŁADAMI WYMIENNYMI typu BIGBLUE

- średnica przyłącza - 1” i 1 ½”
- wydajność - do 2 m3/h
- zastosowanie - filtracja wstępna i ochronna
- możliwość zastosowania wkładów specjalistycznych
- obudowa z odpowietrznikiem


WKŁADY WYMIENNE do filtrów mechanicznych typu BIGBLUE

- średnica wkładów - 4 ½”
- wysokość wkładów - 10” i 20”
- szeroka gama wkładów sedymentacyjnych i węglowych
- wkłady specjalistyczne - odżelaziające i zmiękczające
- skuteczność filtracji - od 1 do 50 mikronów


MECHANICZNY FILTR SIATKOWY typu EUROPAFILTER

- średnica przyłącza - od ¾” do 2”
- wydajność - od 3,0 do 12,0 m3/h
- zastosowanie - filtracja wstępna i ochronna
- wymienny element filtracyjny
- skuteczność filtracji - 90 mikronów


MECHANICZNY FILTR SIATKOWY Z PŁUKANIEM typu INFINITY

- średnica przyłącza - od ¾” do 2”
- wydajność - od 3,5 do 11,0 m3/h
- zastosowanie - filtracja wstępna
- element filtracyjny czyszczony płukaniem wstecznym
- dostępny w wersji manualnej i automatycznej
- skuteczność filtracji - 90 mikronów


MECHANICZNY FILTR SIATKOWY Z PŁUKANIEM typu MULTIPUR

- średnica przyłącza - od ¾” do 2”
- średnica przyłącza – DN 65 i DN 80
- wydajność - od 22,0 do 36,0 m3/h
- zastosowanie - filtracja wstępna
- element filtracyjny czyszczony płukaniem wstecznym
- dostępny w wersji manualnej i automatycznej
- skuteczność filtracji - 90 mikronów


Copyright © ECONET